Komornicy w Polsce – Komornik Pszczyna

Komornik jest jednym z zawodów funkcjonujących w Polsce. Ogólnie mówiąc jest on osobą, która wykonuje prace na rzecz sądu, przy którym działa.

Kim jest komornik
Komornicy w Polsce zostali zdefiniowani przez artykuł 2 ustęp 1 Ustawy z dnia 22 marca o komornikach sądowych. Odnosząc się do treści tejże ustawy, komornik sądowy jest pewnego rodzaju funkcjonariuszem publicznym, który działa przy odpowiednim sądzie rejonowym. Komornik sądowy jest także traktowany jako organ władzy publicznej. Wykonuje on zadania związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych, a także zabezpieczających. Zawód wykonywany przez komornika jest ściśle uregulowany prawnie. Podlega on przede wszystkim trzem ustawom. Działa on zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Ustawą z dnia 18 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych oraz Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Zadania wykonywane przez komornika https://czechowicekomornik.pl
Najbardziej kluczowym zadaniem wykonywanym przez komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowych, które spowodowane są wystawieniem odpowiedniego wyroku przez sąd. Komornik wszystkimi dostępnymi sobie metodami stara się wyegzekwować zaległe długi dla wierzyciela z majątku dłużnika. Wykonuje on orzeczenia sądowe, zarówno pieniężne, jak i niepieniężne. Zajmuje się także zabezpieczaniem roszczeń oraz wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych. Jego zadania obejmują także sporządzanie spisów inwentarza, jeśli jest to konieczne oraz zabezpieczanie spadków.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz